Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE

Język polski
p. Katarzyna Jężak
piątek klasy Ia, Ib, Ic 14.10-15.00 sala 19


Język polski
p. Katarzyna Wątroba
środa 14.15-15.00 sala 36
Język polski

p. Grzegorz Baczyński
wtorek 15.05-15.50 sala 14

Język angielski,
p. G. Barnuś
poniedziałek 15.05-15.50 sala 27

Język niemiecki
p. J. Sobolewska
wtorek 17.30-18.15 sala 32


Geografia
p. A. Garus – Saramak
poniedziałek 15.05-15.50 sala 28


Chemia
p. E. Lukosek
poniedziałek 17.00-17.45 sala 22

Fizyka
p. S. Zawadzki
poniedziałek 15.10-15.55 sala 35

Matematyka
p. S. Zasowska – Ścigacz
czwartek 15.05-15.50 sala 29


Matematyka
p. J. Geaidy
środa 15.05-15.50 sala 20

ZAJĘCIA DLA DYSLEKTYKÓW

p. K. Wątroba
środa 15.05-15.50 sala 36KOŁA PRZEDMIOTOWE


Amnesty International
p. K. Kazanowski
wtorek 16.15 1 x 2 tygodnie sala 12

Informatyka
p. W. Jastrzębowski
poniedziałek 15.05-16.40 sala komp.

Koło lekkoatletyczne
P. Serafinowicz
wtorek 15.00-15.45

Sks
p. T. Zioło
wtorek 16.00-1.730

Koło artystyczno-teatralne
p. E. Mikita, J.Hermanowicz
piątek 15.05-16.35

Koło chemiczne
p. E. Lukosek
piątek 17.00-17.45

Koło geograficzne
p. A. Garus – Saramak
środa 15.05-15.50