O szkole

ZAPRASZAMY DO PG 3 !!!

Szkoła przyjazna uczniom , o czym świadczy wysoka dbałość o bezpieczeństwo. Byliśmy pierwszym w mieście gimnazjum, które zastosowało wewnętrzny monitoring. Na bieżąco staramy się modernizować bazę dydaktyczną, czego efektem jest oddana do użytku w obecnym roku szkolnym, nowa pracownia informatyczna. Obok niej uczniowie korzystają z sali multimedialnej, która umożliwia pracę na materiałach dostępnych w Internecie oraz najnowszych pomocach dydaktycznych.

W każdym roku szkolnym notujemy sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach, mieliśmy finalistów wojewódzkich zarówno z przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych, wielokrotnie nagradzano naszych sportowców oraz osoby uzdolnione plastycznie, także na szczeblu centralnym. W bieżącym okresie wyróżnili się Justyna Ignaszak i Patryk Wewior, zajmując odpowiednio trzecie oraz czwarte miejsce w Konkursie Matematycznym po angielsku „Cube”. Nasi wychowankowie brali także udział w ogólnopolskim konkursie historycznym: „Prymas Wyszyński – Drogi Pamięci”, organizowanym przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto oczekujemy na rozwiązanie konkursów plastycznych, w których uczestniczyli młodzi artyści z naszej szkoły.

Publiczne Gimnazjum nr 3 stwarza szansę na zindywidualizowaną pracę, a świadczą o tym liczne zajęcia wyrównawcze, ale również koła zainteresowań i przedmiotowe. Rozwijamy zdolności językowe(języki: angielski, francuski, niemiecki). Proponujemy liczne koła przedmiotowe i zajęcia sportowe. Prowadzimy fakultety z piłki nożnej, tenisa stołowego i siatkówki. Rozwijamy zdolności artystyczne oraz edukujemy z zakresu bezpieczeństwa drogowego, ekologii i praw człowieka. Posiadamy pracownię modelarską, a uczniowie uczestniczą w zawodach modeli latających. W szkole funkcjonuje także jedyna w naszym mieście, gimnazjalna Szkolna Grupa Amnesty International nr 41, która organizuje działania propagujące prawa człowieka, wydaje własne pismo i prowadzi stronę internetową.

W ramach działań wychowawczych proponujemy różnego rodzaju wycieczki, z cyklicznymi spotkaniami szkół imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasnej Górze w Częstochowie oraz Biegiem Prymasowski organizowanym przez zaprzyjaźnione gimnazjum z Prudnika, a także Festiwalem Życia w Kodniu oraz Ogólnopolskimi Spotkaniami Młodzieży „Lednica”. Co roku świętujemy Dzień Patrona, na który zapraszamy licznych gości. W ubiegłym roku uczniowie wysłuchali wspomnień bliskiej współpracowniczki kardynała Wyszyńskiego, w obecnym planujemy wizytę historyków z Instytutu Pamięci Narodowej. Upamiętniamy także ważne rocznice i wydarzenia szkolnego kalendarza. Obok tych działań, bierzemy udział w licznych projektach edukacyjnych:

- z zakresu ewaluacji wyników nauczania : „Lepsza Szkoła”
- ekologii: „Jak działać dla Ziemi?”, „Święto Drzewa”, „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”,
- z zakresu praw człowieka: „Niech inni nie będą dla nas obcy” , „ Prawa Człowieka -Edukacja –Działanie”, „Graffiti dla praw człowieka”.
Obecnie realizowane są: „Odkryj siłę praw człowieka”, „Znajdź swojego bohatera-szukamy autorytetów” i „Studnia dla Południa”.

Gimnazjum nr 3 współpracuje z:
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
-stowarzyszeniami: Pomocy Dzieciom „Brzdąc”, Ekologiczno-Kulturalnym Klub „Gaja” z Wilkowic, Amnesty International Polska, Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- Fundacją „Inna Przestrzeń” w ramach programu „Ratuj Tybet”,
- Polską Akcją Humanitarną,
- Miejską Biblioteką Publiczną i Miejskim Ośrodkiem Kultury,
- Strażą Miejską,
- Parafią rzymsko-katolicką św. Eugeniusza de Mazenod
-samorządem osiedla Pogorzelec,
-media: Radio Park, Radio Opole, NTO, Nowa Gazeta Lokalna, strony internetowe:
www.ratujtybet.org
www.amnesty.org.pl
www.3fala.art.pl

Współpracujemy ze Szkołami Podstawowymi nr 5 , 11, 14 oraz I LO i II LO w Kędzierzynie-Koźlu, Zespołem Szkół Miejskich nr 3 w Sławięcicach, a także gimnazjami im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Prudnika i Zdzieszowic.
Oferujemy również naszym uczniom stałą i fachowa opiekę pedagoga, psychologa i pielęgniarki. Uczestniczyliśmy w programach profilaktycznych, m.in. „Szansa dla gimnazjalistów”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Nie truj się”. Prowadzimy prelekcje z zakresu profilaktyki AIDS i pierwszej pomocy. Posiadamy bogatą bibliotekę i czytelnię.