Kadra pedagogiczna

Baczyńska Beata
Baczyński Grzegorz
Baraniuk Ewa
Barnuś Grzegorz
Blachucik Janusz
Ciaputa Anita
Czapla Katarzyna
Garus-Saramak Agnieszka
Geaidy Joanna
Grzeżułkowska Regina
Hermanowicz Joanna
Jastrzębowski Wojciech
Jężak Katarzyna
Jurzyk Małgorzata
Kaczorowska Helena
Kamusella Aleksandra
Kazanowski Krzysztof
Kierońska A
Lukosek Edyta
Marek Małgorzata
Mikita Ewa
Nowotnik W
Osóbka Małgorzata
Osóbka Piotr
Pelczar Magdalena
Piasecki Mariusz
Piechaczek Aleksandra
Serafinowicz Paweł
Serwan-Kazanowska Marzena
Sobolewska Joanna
Tomczyk Cezary
Trabuć A
Wątroba Katarzyna
Zasowska - Ścigacz Stanisława
Zawadzki Sławomir
Zioło Tomasz
Żukowska Violetta