Organizacja roku szkolnego 17/18

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11
im. Władysława Broniewskiego
w Kędzierzynie-Koźlu
1. Rozpoczęcie roku szkolnego : 04.09.2017 r.
godz. 9.00 - klasy II – III (gimnazjum)
godz. 10.00 – klasy I-VII (szkoła podstawowa)
2. Pasowanie na ucznia (kl.I) – 06.10.2017 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2017 r. – 31.12.2017 r.
4. „Biała szkoła” – 01.01.2018 – 11.01.2018 r.
5. Koniec wystawiania ocen za I semestr – 12.01.2018 r.
6. Ferie zimowe – 15.01.2018 r. – 28.01.2018 r.
7. Dzień otwarty szkoły – 16.03.2018 r.
8. Wiosenna przerwa świąteczna – 29.03.2018 r. – 03.04.2018 r.
9. Wewnętrzne badanie efektów kształcenia –
- próbny egzamin gimnazjalny – 8,9,10.01.2018 r.
- kl.III – termin poda OPERON
- kl.III - test ze znajomości języka angielskiego – V.2018 r.
- kl.IV i VII – testy kompetencji (3 x w roku) SESJE Z PLUSEM,
- egzamin gimnazjalny – 18,19,20.04.2018 r.
10. Dzień Rodziny – 19.05.2018 r.
11. Dzień Dziecka – 01.06.2018 r.
12.Koniec wystawiania ocen rocznych - 07.06.2018 r.
13. Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów
kl.III (gimnazjum) – 21.06.2018 r. godz. 16.30.
14.Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 – 22.06.2018 r. godz. 9.00
- całość na placu apelowym.
15.Apele i uroczystości okolicznościowe –
- Dzień Edukacji Narodowej - 12.10.2017
- Święto Niepodległości – 10.11.2017
- Maraton pisania listów (Klub Amnesty) – 12.2017 r.
- Dzień Otwarty Szkoły – 16.03.2018
- Obchody Dni Ziemi – 22.04.2018
- Święto Konstytucji 3 Maja – 27.04.2018
- Święto Szkoły i Dzień Rodziny– FESTYN - 19.05.2018
- APELE – 25.05.2018
- Międzynarodowe Olimpiady Specjalne dla osób niepełnosprawnych – 09.2017 r. i 02.2018 r.
-Promocja szkoły w przedszkolach – 02.2018 r.
- wigilijki klasowe – 22.12.2017
16.Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(w tych dniach zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej)
13.10.2017 r. – dzień przed DEN
30.04.2018 r.
02.05. oraz 04.05.2018 r.
– dzień przed i po Święcie Konstytucji 3 Maja
18,19,20.04.2018 r. - egzamin gimnazjalny
01.06.2018 r. – dzień po Bożym Ciele


SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW
rok szkolny 2017/2018
w PSP nr 11 w K.-KoźluPoniżej podane są terminy spotkań obligatoryjnych dla wszystkich rodziców. Wychowawcy i katecheci mogą organizować spotkania dodatkowe z rodzicami , po wcześniejszym powiadomieniu dyrekcji szkoły.
W bieżącym roku szkolnym zebrania odbywać się będą :
klasy I – III - o godz. 17.00
klasy IV – VII - o godz. 18.00
gimnazjum kl.II-III - o godz. 17.00
Od godz. 18.00 spotkania indywidualne z nauczycielami i dyrekcją szkoły.
Zebrania z rodzicami organizowane są zawsze w czwartki.

PLENARNA RADA RODZICÓW –11.09.2017 r. godz. 16.45
1. WYWIADÓWKI (szkoła podstawowa) – 14.09.2017 r.
W tym dniu zebrania kl.I-III i V-VII w klasach wg harmonogramu,
WYWIADÓWKA (gimnazjum) –12.09.2017 r. g.17.00
spotkanie z rodzicami uczniów klas IV – godz. 17.00
(stołówka szkolna) –
2.WYWIADÓWKA (szkoła podstawowa) – 09.11.2017
WYWIADÓWKA (gimnazjum) –07.11.2017 r. g.17.00
3.WYWIADÓWKA (szkoła podstawowa) - 14.12.2017 r.
WYWIADÓWKA (gimnazjum) –12.12.2017 r. g.17.00
4.WYWIADÓWKA SEMESTRALNA –
KL.I-VII (szkoła podstawowa) - 01.02.2018 r.
KL.II-II (gimnazjum) – 06.02.2018 r. g. 17.00
5. PLENARNE ZEBRANIE RADY RODZICÓW 29.01.2018 r.
GODZINA 16.00
6.WYWIADÓWKA (szkoła podstawowa) – 22.03.2018
WYWIADÓWKA (gimnazjum) –20.03.2017 r. g.17.00
7.WYWIADÓWKA KOŃCOWOROCZNA – 10.05.2018
WYWIADÓWKA W GIMNAZJUM –08.05.2017 r. g.17.00
8. PLENERNA RADA RODZICÓW - 18.06.2018 r. godz. 17.00
- wybór towarzystwa ubezpieczeniowego,
- ustalenie składki na Radę Rodziców
9.ZEBRANIE rodziców przyszłych kl.I – 19.06.2018 r. godz. 17.00