Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2016/2017


16 listopada 2016r. (środa)

godz. 17.00 – spotkanie w sali gimnastycznej
godz. 17.30 – spotkanie w klasach
godz. 18.15 – spotkanie Rady Rodziców

21 grudnia 2016r. (środa)

godz. 17.00 – spotkania dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

08 lutego 2017r. (środa)

godz. 17.00 – informacje o ocenach semestralnych

11 kwietnia 2017r. (wtorek)

godz. 17.00 – spotkanie informacyjne

10 maja 2017r. (środa)

godz. 17.00 – informacje o przewidywanych ocenach końcoworocznych