Samorząd Uczniowski

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Publicznego Gimnazjum nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w roku szkolnym 2015/2016


Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami , nauczycielami a dyrekcją. Samorząd realizuje zadania wynikające z regulaminu szkoły , planu wychowawczego i statutu oraz realizuje własne założenia mające na celu wzbudzenie aktywności wśród uczniów.
Pobierz planW środę 28 października 2015 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady Samorządu Uczniowskiego PG 3. W szranki do MRM stanęło 7 kandydatów. W wyniku głosowania wybory na radnego wygrał uczeń klasy 3b – Jakub Bosiak. Uczniowie naszej szkoły wybrali także skład rady SU, a przewodniczącą została Martyna Bielawska – uczennica klasy 2a. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


10 stycznia 2014 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Sposób przeprowadzenia wyborów był wzorowany na „dorosłych” wyborach do Rady Miasta. Tak więc powołano Komisję Wyborczą w składzie:
- Agata Serwaczak – przewodnicząca
- Julia Kordek – członek
- Filip Baczyński – członek
- Jakub Sałacki - członek
Następnie Komisja Wyborcza przyjmowała zgłoszenia kandydatów wraz z listą poparcia, którzy powołali dwóch mężów zaufania. Obwieszczono listę kandydatów, którzy uzyskali wymaganą liczbę popierających ich uczniów, następnie przygotowano listę wyborców, odpowiadającą im liczbę kart do głosowania oraz lokal wyborczy.
Spośród siedmiorga kandydatów zgłoszonych przez uczniów 18 grudnia 2013 roku wybrano 10 stycznia 2014 roku jednego przedstawiciela, który będzie reprezentował nasz okręg wyborczy. Jest nim Jakub Broniewski, kandydaturę którego poparło 29 uczniów. W wyborach wzięło udział 105 uczniów, oddano 105 głosów, w tym 2 głosy były nieważne. Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów:
- Paulina Kisiel – 23 głosy
- Przemysław Juruś - 16
- Patrycja Woźniczka - 13
- Alicja Brocka - 11
- Paulina Lach - 9
- Mateusz Trybułowski - 2
Gratulujemy Jakubowi oraz pozostałym kandydatom, jednocześnie dziękujemy członkom Komisji Wyborczej za pracę
i zaangażowanie.HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!!!
20 grudnia 2013 roku Samorząd Uczniowski był organizatorem Apelu Świątecznego. Podczas apelu zaprezentowano tradycje bożonarodzeniowe w różnych państwach świata a tradycje
i ducha świąt Bożego Narodzenia w Polsce przybliżył nam ojciec Dominik. Miłym, pełnym emocji akcentem na zakończenie apelu był koncert kolęd, podczas którego wszystkie klasy zaprezentowały wybraną kolędę lub pastorałkę. Były więc i te tradycyjnie goszczące w naszych domach, jak choćby „Przybieżeli do Betlejem” czy „Mizerna cicha” jak
i kolędy Johna Lennona, czy wszystkim chyba na świecie znana „Silent Night” (Cicha noc). W kategorii wykonanie szczególnie wyróżniły się klasy 3A oraz 2A, w kategorii zaangażowanie klasa 1A i 2C a
w kategorii efekty specjalne klasy 2B i 3B. Wszystkim gratulujemy życząc:
Zdrowych i spokojnych
Świat Bożego Narodzenia
oraz szcześliwego Nowego 2014 Roku
Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunem


Dnia 11 listopada 2013 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z Opiekunem SU reprezentowali naszą szkołę w uroczystych obchodach 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śl. , następnie poczty sztandarowe, przedstawiciele władz miasta oraz pozostali uczestnicy przemaszerowali pod obelisk przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12, gdzie złożono kwiaty. Dalsza część uroczystości odbyła się już w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kadeta Zygmunta Kuczyńskiego.


Dnia 11 paźdzernika 2013 roku w naszej szkole uroczyście obchodzono Święto Edukacji Narodowej. Rada Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem opiekuna SU przygotowała z tej okazji uroczysty apel, podczas którego przedstawiono genezę tego święta, formy obchodzenia go w innych krajach oraz w zabawny sposób „odwieczne” stosunki między uczniami a „Ciałem Pedagogicznym”.
Drodzy Nauczyciele!
W dniu Waszego święta składamy szczere i gorące podziękowania za trud i wysiłek, jaki wkładacie w to, aby ukazać nam bogactwo świata, czynić nas mądrymi i dojrzałymi obywatelami oraz inspirować do zdobywania coraz wyższych szczytów. Życzymy Wam zdrowia i sił do dalszej pracy a przede wszystkim pasji, która sprawia, że stajecie się dla nas Mistrzami!
Samorząd Uczniowski wraz z uczniami PG3W dniu 24.09.2013 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
W wyniku wyborów przewodniczącą szkoły została Paulina Kisiel z klasy IIIb.
Zastępcą przewodniczącej Alicja Brocka z klasy II c, a sekretarzem Karolina Szewczyk kl. IIb.

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego:
1. Paulina Kisiel kl. IIIb – 48 głosów
2. Alicja Brocka kl. IIc – 32
3. Karolina Szewczyk kl. IIb - 31
4. Jessika Zawadzka kl. IIIb - 29
5. Przemyslaw Juruś kl. IIIb – 29
6. Paulina Lach kl.IIa – 27

W wyborach do Samorządu Uczniowskiego wzięło udział 113 uczniów.
Oddano 110 głosów ważnych i 3 głosy nieważne.