Projekty edukacyjne


1. Kompleksowe wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu2. Program wieloletni ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”3. Projekt dla szkół ,,Studnia dla Południa” Polskiej Akcji Humanitarnej4. Projekt edukacyjny AISEC Polska ( EnterYourFuture )EnterYourFuture to narodowy projekt edukacyjny AIESEC Polska .
Jest skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski.
W ramach projektu prowadzone się warsztaty edukacyjne dla uczniów z zakresu różnorodnych tematów związanych np. z kulturą, historią, geografią, przedsiębiorczością oraz wiedzą o społeczeństwie. Są one prowadzone w języku angielskim przez wykwalifikowanych trenerów z całego świata i zapewniają atrakcyjne rozszerzenie cyklu edukacyjnego.


5. Projekt edukacyjny ,,Lepsza Szkoła”

LEPSZA SZKOŁA to projekt przeznaczony dla nauczycieli korzystających z podręczników GWO.
Programy LEPSZEJ SZKOŁY pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.
Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY:
• sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,
• dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę,
• otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym.

6. Projekt ,,Ulicznik”-Nowy Horyzont KulturyProjekt organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu.( Zadanie współfinansowane z Narodowego centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+)

7. Projekt ,,Szkoła Dobrze Wychowana ‘’ . Inicjatywa Fundacji Solidarności Obywatelskiej

„Szkoła DobrzeWychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami.

8. Projekt ,,Moja Szkoła jest COOL” Fundacji Rozwoju Regionalnego Prometheus

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży


9. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej


Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt który powstał z myślą o edukacji filmowej młodych widzów. Ambitne, niekomercyjne kino, spotkania z gośćmi, multimedialne prelekcje, dyskusje i warsztaty, interdyscyplinarne materiały dydaktyczne .