Drogowskazy współpracy

Szanowni Państwo, w naszym mieście realizowany jest program edukacyjny

„DROGOWSKAZY WSPÓŁPRACY”

w każdym z 9 kędzierzyńskich gimnazjów. Na realizację projektu Kędzierzyn-Koźle otrzymał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarówno Państwa dziecko, jak i Wy sami, decydujecie o tym, czy Wasza córka lub syn mogą przystąpić do udziału w programie.

Program pomyślany jest tak, by zmotywować młodzież do nauki szczególnie „nielubianych” przez nich przedmiotów – matematyki, chemii i fizyki – by wzmocnić samodzielność i poczucie własnej wartości oraz rozwinąć w uczniach umiejętność wyznaczania własnej ścieżki rozwoju (wyboru zawodu).
CO OFERUJE PROGRAM ?
Formy wsparcia:
• bezpłatne zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki i chemii, wspomagane multimedialną internetową platformą edukacyjną (po 1 godzinie na tydzień z każdego przedmiotu)
• indywidualne sesje z doradcą zawodowym. Podczas zajęć doradca zawodowy stworzy wraz z uczniem dokument określający cele zawodowe ucznia oraz ścieżkę ich realizacji. (4godziny indywidualnych spotkań)
• grupowe wyjazdy do zakładów pracy, które umożliwią uczniom zapoznanie się
z organizacją pracy oraz analizą stanowisk pracy .
• warsztaty prowadzone przez psychologów, skoncentrowane na trenowaniu poczucia własnej wartości, motywacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania stresem i trenowania postaw asertywnych.

Rekrutacja do programu została przedłużona do końca września. Niezbędne informacje znajdą państwo na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. Zgłoszenia przyjmuje koordynator szkolny Geaidy Joanna

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

http://www.mzoiwkk.pl/102/43/drogowskazy_wspolpracy.html

https://www.facebook.com/