Stołówka szkolna

OPŁATY ZA OBIADY W PG3
Za miesiąc październik opłata wynosi 66,50 zł + 0,14 zł odsetki do końca października + odsetki w dniu zapłaty w listopadzie.
Opłata za obiady w listopadzie wynosi 66,50 zł
Termin zapłaty jest do każdego 20 dnia miesiąca.


23 listopada obiady nie będą wydawane