Szkoła w RuchuCel akcji

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:


• Ruch w szkole/przedszkolu
1. wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)
2. wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2)
3. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
4. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)
5. pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)

Obszary dla szkół: 1-5
Obszary dla przedszkoli: 1, 3, 4

• Ruch poza szkołą/przedszkolem
6. zajęcia zorganizowane (obszar nr 6)
7. zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)
8. aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)
9. aktywny wypoczynek (obszar nr 9)
Obszary dla szkół: 6-9
Obszary dla przedszkoli: 6-8