Egzamin gimnazjalny

Podstawowy termin egzaminu gimnazjalnego:

część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)

☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00

język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00


Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:


część humanistyczna – 1 czerwca 2017 r. (czwartek)

☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2017 r. (piątek)

☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00

język obcy nowożytny – 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)

☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00