Podręczniki dla klas I i II w roku szkolnym 2016/2017

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty stanowi, że uczniowie gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania.

Uprawnienie uzyskują uczniowie:

klasy I gimnazjum – od roku szkolnego 2016/2017

klasy II gimnazjum – od roku szkolnego 2016/2017

Podręczniki dla klas pierwszych i klas drugich w roku szkolnym 2016/2017 będą uczniom wypożyczane z biblioteki na zasadach ustalonych przez dyrektora szkoły.
Zestaw podręczników wybranych w roku szkolnym 2015/2016 będzie obowiązywał przez co najmniej kolejne 3 lata.

W związku z powyższym prosi się rodziców uczniów przyszłych klas I i klas II, aby nie dokonywali zakupów żadnych podręczników szkolnych.